; BİZE ULAŞIN

BORÇLANMA ÖDEMESİ TEBLİĞİ VE..

10 Aralık 2016,13:41
BORÇLANMA ÖDEMESİ TEBLİĞİ VE..

Çok sayıda Avrupalı Türk, borçlanma tahakkukunu zamanında ödeyemediği için mağdur olmakta. En önemli neden ise borç tahakkuk cetvelinin hangi tarihten geçerli olduğu konusunda çok sayıda soru işareti mevcut

Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yoluyla veya SGK'ya doğrudan yapılan yazılı başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi'nin SGK'nın evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Ayrıca, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK'ya intikal tarihi olarak kabul edilir.Buna göre, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde borç tutarı, dilekçenin SGK'ya intikal tarihi yerine postaya verildiği tarihteki prime esas kazancın alt ve üst sınırları dikkate alınarak, başvuru sahibince belirlenen prime esas kazanç üzerinden hesaplanır.Yeni düzenleme ile borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde SGK hesabına ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle borçlanma miktarının ve bu miktarın SGK ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, başvuru sahibine genelge eki mektup ile iadeli-taahhütlü olarak tebliğ edilir. Borçlanma talep sahibinin yurtiçinde ikameti halinde PTT'nin "Alma/Ödeme Haberi Kartı", yurtdışında ikameti halinde ise "CN 07" kodlu "Alma/Teslim/Ödeme/Kayıt Haberi Kartı" kullanılır.DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILMALIYukarda belirtmiş olduğumuz kartların PTT'ce SGK'ya iade edilmesinden sonra tespit edilen tebliğ tarihinin bilgisayar kayıtlarına aktarılması ve kartın ait olduğu dosyaya ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yurt içine yapılacak tebligatlara sigortalının T.C. Kimlik numarası ile dosya numarası (tahsis yada sicil numarası) mutlaka yazılır.Tahakkuk ettirilen borçlarını yurtdışından ödeyecek olan sigortalı ve hak sahipleri Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapmanız gerekir.Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma başvuruları geçersiz sayılır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki yeni borçlanma başvurularına bağlıdır. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebi ile mümkündür. YAZILI TALEP ARANIRBorçlanma talebinden, tebliğ edilen borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi halinde, borçlanma işlemi sonuçlandırılmaz. Borcunu ödedikten sonra borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların hak sahiplerine yaptıkları ödemeler, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir. Her iki durumda, yazılı talep şartı aranır.Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış ve bağlanan aylıklarını alanlar, borçlanma başvurusundan vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez. Burada unutulmaması gereken husus aylığını bağanmış PTT ve bankaya gelmiş dahi olsa aylığınıza dokunmamışsanız hem borçlanmadan hem de aylıktan vazgeçebilirsiniz. Borcun ilgiliye tebliğine ilişkin yazının kurumdan gönderildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde borç ödenmişse, yazının tarihi borcun tebliğ tarihi olarak kabul edilmekte. Örneğin; 5/4/2010 tarihinde kurum tarafından ilgiliye borç tebliği yazısı gönderildiği halde teslim edildiğine dair iadeli-taahhütlü kartı bulunamıyor ve ilgili 12/6/2010 tarihinde tahakkuk ettirilen borç miktarını ödemişse, borcun tebliğ tarihi 5/4/2010 olarak kabul edilir ÜÇ AYLIK ZAMAN VARBorcun sizlere tebliğine ilişkin yazının SGK'dan gönderildiği tarihten itibaren üç aydan fazla süre geçmiş ve borçlanma sahibi olarak sizler ödememişseniz öncelikle PTT ile yapılacak yazışma sonucunda mektubun ilgiliye tebliğ tarihi sorulacak, PTT'nin bildirdiği tarihten sonraki üç aylık süre içerisinde yapılacak ödemeniz zamanında yapılmış sayılacaktır.

KAZANÇ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİR

Tebliğ mektubunun ilgililere teslim edilememesi nedeniyle SGK'ya iade edilmesi halinde, adresin ilgilinin dosyası ve adrese dayalı kimlik paylaşım sisteminden doğru olup olmadığı ile ilgili yapılacak olan kontrol neticesinde;
  • - Tebliğ mektubuna yazılan adresin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde, tahakkuk ettirilen borç iadeli taahhütlü olarak yeniden doğru adrese tebliğ edilmeli.
  • - Tebliğ mektubuna yazılan adresin doğru olduğu tespit edildiği takdirde, borcun ilgiliye tebliğine ilişkin yazının SGK'dan gönderildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgilinin müracaatı üzerine aynı borç yeniden tebliğ edilecek, yeniden müracaat üç aylık süreden sonra yapılmış ise önceki borçlanma işlemi geçersiz sayılacak yeni borç tahakkuku yeni talep tarihinde geçerli olan prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında seçilecek olan kazanç üzerinden gerçekleştirilir.
ERKEN ÖDEMENİN FAYDASI OLUR MU?Şeker / İSVİÇRE28.11.1967 doğumluyum. 20.01.1993 tarihinden beri İsviçre’de yaşamaktayım ve çalışmaktayım. Türkiye’de hiç çalışmışlığım yok. Şayet şimdi emekliliğe başvurursam ne kadar para ödemem lazım? Kaç yaşında emekli olabilirim?Türkiye’de usulün uygun çalışma yaparak askerlik borçlanması ile birlikte 98 bin 380 TL ödeyerek 53 yaşında emekli olabilirsiniz. Çalışmaya devam edecekseniz 63 bin 250 TL ödeyerek 60 yaşında emekli olursunuz. Çalışma yapmadan borçlanma yaparsanız 158 bin 112 TL ödeyerek Bağ-Kur kapsamında emekli olabilirsiniz.NE KADAR ÖDEMEYLE EMEKLİ OLURUM?Doğan / ALMANYA1972 doğumluyum. Türkiye'de 1990/91 yıllarında 346 gün çalışmışlığım bulun matadır. 25.2.1992 Almanya'da çalışmaya başladım ve hala çalışıyorum. Türkiye'deki sigortalılık günümün üzerine ne kadar daha meblağ ödeyerek kaç yılında Türkiye'den emekli olabilirim?İki yöntem ile yurtdışı borçlanmanızı yapabilirsiniz. Birincisi 52 yaşında emekli olacak şekilde 90 bin 900 TL ödeyerek, ikinci yöntem ise 60 yaşında emekli olabilmek için 57 bin 166 TL ödeyerek. İşlemlerinizi 01.01.2017 tarihinden önce yaparsanız günlük bedele gelecek zamdan olumsuz etkileneceğinizden bir an önce borçlanma yapmanızı tavsiye ederim.ENGELLİ ÇOCUĞUM İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?Nursel / ALMANYA01.03.1973 doğumluyum. Almanya’ya 1990 yılında geldim. Almanya’da sigortalı çalışmışlığım yoktur. Asıl konumuz benim bir tane 24 yaşında doğuştan engelli erkek evladım var. Bakıcı olarak görünüyorum ve buna karşılık 700 euro civarında aylık para ödeniyor. Nasıl emekli olabilirim?Öncelikle geçmiş olsun. Bakıma muhtaç çocuğu olan annelere 2008 tarihinden sonra borçlandıkları her yıl için 90 gün süre ilave edilmekte ise de bu işlem aylık bağlama oranı düşük yıllara denk geldiği için aylıkta da alacağınız miktar düşük olmakta. Yapılacak işleme gelecek olursak Türkiye’de usulüne uygun bir çalışma yaparak 95 bin 745 TL ödeyerek 47 yaşında Türkiye’den emekli olabilirsiniz.