; BİZE ULAŞIN

ÇALIŞIRKEN TÜRKİYE’DEN EMEKLİ AYLIĞI

10 Aralık 2016,13:41
ÇALIŞIRKEN TÜRKİYE’DEN EMEKLİ AYLIĞI

Avrupalı Türklerin hassasiyet gösterdikleri konuların başında Türkiye’den emekli aylığı alırken yurtdışında çalışabilme hakkının verilmesidir. Konuyla ilgili güncel uygulamayı sizlere sunmaya gayret edeceğim.

TBMM’de kabul edilen hükümet programında, ‘Türkiye’den borçlanarak emekli olan yurtdışındaki ülkelerde yarı zamanlı çalışabilmeleri için ikili anlaşmalarımız çerçevesinde gerekli çalışmaları yapacağız’ denilmiş ve 4 yıl içerisinde çıkarılacağı kararlaştırılmıştır.

AYLIK ALANA YURTDIŞINDA ÇALIŞMA İZNİ VAR MI?

Avrupalı Türklerin yakındığı bir konuya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir çözüm yolu buldu. 25.07.2014 gün ve 2014-22 nolu genelgeyle ülkemizce aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışmanın mümkün olabileceği tüm taşra teşkilatına duyuruldu. Özetle yurtdışı borçlanma ve sosyal güvenlik sözleşmesine göre hizmet birleştirme dışında ülkemizde sigorta günleri karşılığı yaşlılık ve maluliyet aylığı alanların bulunduğu ülkede aylığı kesilmeden çalışabileceği müjdesini verdi. 01.10.2008 tarihi sonrası Türkiye’de ilk defa sigortalı başlayacak olanlar ise kapsam dışı bırakıldı. SGK konuyla ilgili uygulamasına baktığımızda öncelikle kişi koşullar yerine gelip ülkemizde emekli olmalı ve aylık bağlandıktan sonra şayet kişi yurtdışına gidip çalışmaya başladığında hem aylık alıp hem de yurtdışında prim sınırı olmadan çalışması yolu açılmıştır.

AYLIĞI 01.10.2008 GÜNÜNDEN ÖNCE BAĞLANANLAR

5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre aylık bağlandıktan sonra ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışılmaya başlanması halinde, bağlanan aylıkların doğrudan kesileceğine ilişkin anılan kanunlarda açık hüküm bulunmadığından; 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların sözleşmeli bir ülkede çalışılmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecek. Buradaki temel koşul yine devam etmekte olup yurtdışı borçlanma ve sosyal güvenlik sözleşmesine göre hizmet birleştirme dışında ülkemizde sigorta günleri karşılığı yaşlılık ve maluliyet aylığı alanlar için geçerlidir. Önce ülkemizde aylık bağlanıp daha sonra da çalışmaya başlanılması temel uygulama koşuldur.

AYLIĞI 01.10.2008 GÜNÜNDEN SONRA BAĞLANANLAR

5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce ülkemizde sigortalı olup, 2008/Ekim ayından sonra sizlere 5510 sayılı kanunun geçici 2. maddesine göre yurtdışı borçlanma ve sözleşme aylığı dışında ülkemizde var olan hizmetleriniz karşılığı malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmışsa ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamanız halinde aylıklarınız ödenmeye devam edilecektir.

5510 SAYILI KANUN VE AYLIK

5510 sayılı kanunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 01.10.2008 günü sonrası ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceğine dair açık hüküm bulunmaktadır.Özetle konuyu toparlayacak olursak, çıkarılan yeni genelge hükümleri sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kısmi ya da müstakil malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar hariç olmak üzere, sadece ülkemizdeki hizmetlere istinaden 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine ya da Ekim-2008 ayından sonra 5510 sayılı kanunun geçici 2. maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağladıktan sonra sözleşmeli bir ülkede çalıştıkları gerekçesiyle aylıkları kesilenler hakkında uygulanacak olup, bu yönde bir tespit veya müracaat olması halinde aylıkların ödenmesine, aylığın kesildiği tarih itibariyle başlanacağı hüküm altına alınmıştır.