BİZE ULAŞIN

Yurtdışı borçlanma işlemlerinde yenilikler

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışı borçlanma için gerekli belgelerin temini için bazı kolaylıklar getirdi

06 Kasım 2017,14:47
Yurtdışı borçlanma işlemlerinde yenilikler
Avrupalı Türklerin, Türkiye'den de emekli olabilmesi için birinci basamak yurtdışı borçlanma işlemidir. Söz konusu işlem yapılırken istenen belgeler konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bazı kolaylıklar getirildi. Konuyla ilgili yenilikleri iki yazı halinde sizlere sunacağım.

e-Devlet sistemi üzerinden alınan yurda giriş çıkış belgeleri
1. Yurtdışı sürelerini borçlanmak isteyen sizler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz etmeleri gereken yurda giriş çıkış kayıtlarını gösterir belgeyi, 2009 yılından sonraki süreler için https://www.turkiye.gov.tr/emniyet- yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alma imkânına sahipsiniz.
Sizlerin e-Devlet üzerinden alarak SGK'na vereceğiniz yurda giriş çıkış belgeleri, oluşturulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde https:// www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden belge sahibinin TC kimlik numarası ve belge üzerindeki barkod numarası ile doğrulanır. Bu işlem, yurtdışı işlemleri servislerinde çalışan personel tarafından girilerek teyit edilmesi suretiyle yapılır.

Yurtdışında geçen ev kadınlığı sürelerini borçlananların sonradan hizmet belgesi ibraz etmeleri.
Borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen sürelerin anlaşılacağı, "yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler" deyimi, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade edecek. Buna göre; a) Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinde çalışılan süre, boşta geçen süre ve ev kadınlığı sürelerini borçlanmak isteyen, ancak sigortalılık süresini gösterir belge ibraz etmeyen sizlerin borçlanma işlemi SGK tarafından gerçekleştirilmeden eksik belge olarak 3 ay içerisinde sigortalılık süresini gösterir belgeyi ibraz etmeleri istenmekte. Söz konusu süre içerisinde istenilen belgeyi gönderdiğiniz taktirde borçlanma işlemleri ilk talep esas alınarak sonuçlandırılıyor. Üç aylık süre içerisinde vereceği dilekçe ile yurtdışında sigortalılık süresi bulunmadığını beyan ettiğiniz taktirde ev kadınlığı süreleri borçlandırılacaktır. Borçlanma işleminin düzeltilmesi talebinde bulunanların ise sigortalılık süreleri dışındaki ikamet süreleri borçlandırılmak suretiyle borç tahakkuklarınız düzeltilecek. Ev kadınlığı süreleri ile çakışan sigortalılık sürelerinizin borçlandırılması ise yeni talep ve talep tarihindeki tutara göre sonuçlandırılacaktır. Üç aylık süre içinde istenilen belgeyi ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri ise gerçekleştirilmeyecektir. Üç aylık sürenin belirlenmesinde eksik belge talep edilen yazının SGK'dan çıkış tarihi esas alınacaktır.

SÜRE DEĞİŞTİRME İMKÂNI
Sigortalılık süresini gösterir belge ibraz ederek borçlanma işlemlerinin düzeltilmesi talebinde bulunanların ise, borç tebliğ edildiği tarihe kadar borçlanmak istenilen süreyi değiştirme hakları var. Sizlerin talep doğrultusunda borç tahakkuk cetveli düzenlenerek tebliğ edilecek. Ancak borçlanma işlemlerinin düzeltilmesi talebinde bulunulması durumunda ise borç tahakkuk cetveli sigortalılık süreleri dışındaki ikamet süreleri borçlandırılmak suretiyle düzeltilecek. Sigortalılık sürelerinin borçlandırılması ise yeni talebe göre sonuçlandırılacak. 8 Mayıs 2008 tarihinden önce yurtdışındaki sigortalılık süreleri Türkiye'de sigortalılık yoksa Sosyal Sigortalar Kurumu'na, yurda kesin döndükten sonra sigortalılık varsa en son tabi olunan sigortalılık statüsüne göre, ev kadınlığı süreleri ise Bağ- Kur'a borçlandırılmakta idi. Buna göre, bu tarihten önce borçlanılan ev kadınlığı süresi ile sigortalılık süresinin çakıştığının tespit edilmesi halinde, sizlerin lehine farklı sigortalılık statüsünde borçlandırılan yurtdışı süreleri bölümüne uygun işlem tesis edilecek.

DÖVİZ BORÇLANMASI GEÇERLİ Mİ?

Orhan / ALMANYA

Borçlanma başvurusunu Mayıs 2008'den önce yapan birinin hakkı saklı mıdır? Bu tarihte başvuru yapan kişinin SSK'dan emekli olabilmesi için Türkiye'de çalışmışlığı olması gerekir mi?
1 Ekim 2008 öncesi yurtdışı borçlanma bedelleri dolar üzerinden yapılıyordu ve ödeme için 3 aylık bir sınırlama yok idi. Bu sebep ile dolar borçlanmasında ödeme hakkınız bakidir. Yapacağınız ödeme zaten eski adıyla SSK statüsü üzerinden tahakkuk ettirildiği için tekrar bir çalışma yapmanıza gerek yok. Ancak dolar borçlanmasında dönem seçimi yapmadığınız durumda alacağınız aylık düşük olacaktır.

FRANSA'DAN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Ertuğrul / FRANSA

50 yaşımdayım ve Fransa'da sigortalı çalışıyorum. Yıllık iznimde Türkiye'de kanunlara uygun bir şekilde çalışmam mümkün mü? Eğer mümkünse buradan hangi evraklar gereklidir?
Türkiye'de usulüne uygun çalışma yapmak için Fransa'dan ihtiyaç duyacağınız herhangi bir belge yok. Sadece Türkiye'de çalışacağınız iş yeri turuncu kod uygulamasına girmemiş sağlam bir iş yeri olsun yeterli. Zaten iş yeri mali müşavirliği size Türkiye'den temin etmeniz gereken ikamet, adli sicil kaydı, sağlık raporu, kimlik vb gibi belgeleri isteyecektir.

Prim ödemeden de emekli olabilirsiniz