BİZE ULAŞIN

Aylık bağlanması için gerekli şartlar

Avrupalı Türklerin en fazla merak ettiği konuların başında aylıkların bağlanmasındaki temel şartlar ve hangi durumlarda kesileceğini öğrenme isteği geliyor. Bugün, konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağız

20 Kasım 2017,11:33
Aylık bağlanması için gerekli şartlar
Aylık bağlanması için birtakım şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.
Yurtdışında geçen hizmetlerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak tahsis talebinde bulunanlardan şu koşullar aranır:
- Yurda kesin dönülmüş olması.
- Tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması.
- 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması.
- SGK Kurumuna yazılı başvuruda bulunulması.
Yurda "kesin dönüş" ne anlama gelir?
Bunu açalım. Yasaya göre "kesin dönüş", aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamaları olarak tanımlanmıştır.
Borçlanılan yurtdışı sürelerine göre; a) Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanabilmesi için "Tahsis Talep, Beyan ve Taahhüt Belgesine" ek olarak "3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi" ve yurtdışında çalıştığı işyerinden ayrıldığını, varsa ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneğinin sona erdiğini gösterir belgenin, b) Ölüm aylığı bağlanabilmesi için "Tahsis Talep, Beyan ve Taahhüt Belgesi" ile birlikte aylık bağlanacak olan hak sahibinin durumuna uygun olan belgelerin (öğrenci belgesi, kazanç belgesi, sağlık kurulu raporu), ibraz edilmesi zorunludur.
Aylık başvurularında bizzat müracaat etme şartı ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) kaldırılmıştır. Gerekli belgeler, usulüne uygun doldurulup imzalandıktan sonra SGK ilgili ünitesine doğrudan başvuru yoluyla verilebileceği gibi, yurtiçi veya yurtdışından posta yolu ile de gönderilebilir.
Bugüne kadar yapılan uygulamalarda aylık başvurusunda bulunanların çalıştıkları işyerinden ayrıldıklarını, yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneğinin sona erdiğini gösterir belgeyi temin etmelerinde karşılaştıkları zorluklar dikkate alınarak, sadece yurtdışından başvuruda bulunacak olanlar için güncel tarihli hizmet belgesinin ibrazı istenmektedir.
Tahsis talep tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenen hizmet belgeleri, güncel tarihli belge olarak kabul edilmektedir.
Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra aylık talebinde bulunanların ibraz edecekleri hizmet belgesinin ise güncel tarihli olmasında bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabilir. Söz konusu kimselerden altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal yardım almadığını gösterir belgeyi söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde kuruma vermek zorundadırlar.
SGK, aylık bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokolde belirtilen usul ve esaslar dahilinde her yıl alınacak kayıtlarla tespit eder. Yıl içinde aylık bağlananların yoklama işlemleri, takip eden yıldan itibaren başlatılır.

EMEKLİ SANDIĞI'NDAN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Üstün / HOLLANDA

2.11.1979 doğumluyum ve 02.02.1981 tarihinde geldiğin Hollanda'da halen öğretmen olarak çalışıyorum. 1 Ağustos 2018 tarihinde Hollanda'dan erken emekli olmayı düşünüyorum. Çifte vatandaşım. Türkiye'de 16.07.1976-01.11.1979 tarihleri arasında Emekli Sandığı'na bağlı olarak hizmetim var. 1984'te 4 ay kısa dönem askerlik yaptım. SSK'da hizmet girişim yok. Şayet Emekli Sandığı'ndan emekli olmak istersem, ne kadar ödeme yapmalıyım? Bunun için 3600 gün prim ödemem yeterli mi?

Daha az ödeyerek daha çok aylık alabilmeniz için Türkiye'de usulüne uygun çalışma yaparak 52 bin 232 TL borçlanarak Hollanda'da emekli olduktan sonra Türkiye'den de emekli aylığı alabilirsiniz. Eğer emekli sandığından işlem yapmayı seçerseniz, memuriyette gelebileceğiniz kadro ve dereceye göre ödeyeceğiniz borçlanma bedeli en az 175 bin TL olacağından, alacağınız aylığa oranla size geri dönüşümü çok daha geç olacaktır. 3600 günden emekli olma istisnai özel durumlarda Emekli Sandığı mevzuatında vardır.

ALMANYA SİGORTAMI NASIL TESPİT EDEBİLİRİM?

Zeynep / ALMANYA

14.08.1972 tarihinde Berlin'de doğdum. Berlin Humboldt Üniversitesi'nde okudum ve eğitimim esnasında çalıştım. 1995 senesinden beri Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'deki emekliliğim için Almanya'daki sigorta giriş numarasına ve yılına (sigorta giriş tarihi) ihtiyacım var. Bu konuda ne yapabilirim?

Almanya'ya yazdığınız dilekçe ve gönderdiğiniz belgelerinizin örnekleri yanınızda var ise, hizmet birleştirme dilekçesine ek belgeleriniz ile birlikte Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye-ANKARA adresine müracaat ediniz. Söz konusu kurum, irtibat kurumu olan Almanya Emeklilik Kurumu ile gerekli yazışmaları yaparak, belirttiğiniz tarihlerde adınıza yatan prim var ise tespitini resmi olarak yapacaktır.

Prim ödemeden de emekli olabilirsiniz