BİZE ULAŞIN

Emekliye şok karar

09 Aralık 2016,16:23
SGK, daha önce 400 euro çalışma ve aynı anda emekli maaşı alma uygulamasına son verdi. Yayınlanan genelge ile bu durumda olanlara aylık bağlanmayacağı kararlaştırıldıYURTDIŞI borçlanması yaparak emekli olanların, yurtdışında çalışması halinde aylıklarının kesilmesi kararlaştırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayınladığı bir genelge ile yurtdışında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerde düşük ücretle çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmadığı şeklindeki yorumunu değiştirdi ve 400 euro altı çalışma ve aynı anda emekli aylığı alma iznini kaldırdı.KAZANILMIŞ HAK KORUNDUGENELGE ile SGK, yurtdışında kısa süreli, az gelirli çalışmalara aylık bağlamayacağı gibi bağladığı aylıkları da faiziyle birlikte geri isteyecek. Ancak genelgenin yayımlandığı 28.06.2012 tarihinden önce, aylık alanlar ile aylık bağlama işlemleri devam edenlerin aynı zamanda kısa süreli çalışmalarının bulunması halinde aylıklarını ödenmesine kazanılmış hak olarak devam edilecek.ESKİ KARAR YOK SAYILDIKISA süreli çalışmaya devam ederken çalışmayı sonlandıran veya ara verenler söz konusu tarihlere kadar (28.06.2012) kazanılmış haklarını korunacak. Bu kişiler yeniden kısa süreli çalışmaya başlarlarsa bu tarih itibari ile aylıkları kesilecek. SGK, daha önce “Aylık başlangıç tarihi itibariyle ya da aylık almakta iken sosyal sigortadan muaf cüzi çalışması bulunduğu tespit edilenler hakkında aylıkların iptali ya da kesilmesi yönünde bir işlem yapılmayacaktır” kararı almıştı.BAŞVURU REDDEDİLECEKKısmi aylık alacak olanlar ile yurtdışı borçlanması ile emeklilik talep edenlerin, aylığın başlangıç tarihi itibariyle yurtdışında kısa süreli çalışmalarını sürdürdükleri tespit edilenlerin talepleri ‘yurtdışındaki çalıştığı işten ayrılma ve yurda kesin dönüş yapma şartını’ yerine getirmediklerinden dolayı SGK Kurumunca reddedilecek. Yurtdışındaki kısa süreli çalışmanız sona erdiğinde veya kesin dönüş yaptığınız durumda yeni emekli aylık yani tahsis talebi alınarak yeni duruma uygun işlem yapılacak.FAİZİYLE GERİ İSTENECEKGenelgenin yayınlanmasından sonra aylık bağlanacak olanlar 400 euroluk işte çalışırsa ve bu tespit edilirse aylık faiziyle geri alınacak.Kendilerine yurtdışı kısmi aylık veya yurtdışı borçlanması ile tam aylık bağlananların, aylığın başlangıç tarihi itibariyle yurtdışındaki kısa süreli çalışmalarının sona ermediği tespit edilenlerin aylıkları; yurtdışındaki çalıştığı işten ayrılma, yurda kesin dönüş yapma şartları yerine gelmediğinden başlangıç tarihinden itibaren aylık SGK Kurunca iptal edilecek. Ödenmiş aylıklar da kendilerinden faiziyle birlikte geri istenecek. Bunlardan yurtdışındaki çalışmaları sona erenlerin yada yurda kesin dönüş yapanların aylıkları çalışmanın sona erdiği yada yurda kesin dönüş yaptıkları tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere aylık talep dilekçe alınmadan SGK kurumunca aylıklar yeniden bağlanacak.YENİDEN TALEP EDİLECEKKendilerine yurtdışı kısmi aylık veya yurtdışı borçlanması ile tam aylık bağlananların, yeniden yurtdışında kısa süreli çalışmaya başladıklarının, çalıştıkları sırada yada daha sonra tespit edilmesi halinde aylıkları, kısa süreli çalışmaya başladıkları tarihten itibaren SGK kurumunca kesilecek. Çalışmanın sona ermesi kaydıyla yapılacak olan yeni tahsis/emekli aylık talebine göre, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere aylıklar yeniden ödenmeye başlanacak.   ANKARA