BİZE ULAŞIN

Kurumlarla vatandaşlar arasında önyargılar var

09 Aralık 2016,16:23
YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından konusu gençlik daireleri ve Türk aileleri olan, çalıştaya Hollanda’dan IOT adına katılan Ertuğrul Gültekin, çalıştay sonuçlarını değerlendirdi. Gültekin, “Kurumlarla vatandaşlarımız arasında ön yargılar var” dedi. Konuya yaklaşılırken İnsan hakları ve vicdani değerlerin hareket noktası olması gereğine dikkat çeken Gültekin, “Kurumlarda çalışanlar, göçmenlere beyaz metodlarla yaklaşmaktadır. Kurumlarda çalışanlar arasında Türklerin sayısı çok az. Ailelerde çocuk eğitimi konusunda bilgi eksikliği var. Türk ve Müslümanlardan koruyucu aile olmaması en önemli sorunlardan birisi” diye sorunları özetledi. Konu hakkında ortaya konmuş bilimsel bir araştırma olmadığına da işaret eden Gültekin, kültürler arası iletişimi çok iyi bilen uzmanlar yetiştirilmesi gerektiğini, özellile Türk çocuklarının konumunu baz alan ciddi araştırma yapılmasının zaruri olduğuna değindi. Hollanda Nieuwe Waterweg Vakfı Başkanı Selda Mermer ise “Bir an önce çoçuk esirgeme kurumları hakkında bilgilendirmeler yapılmalı ve çocuklarımıza haksız yere müdahaleyi engellemeliyiz. Bu da ancak ailelerin bilinçlenmesi ile olur” diye konuştu.\n\n \n\nYalçın ÇAKIR / ROTTERDAM