BİZE ULAŞIN

ÇOCUKLAR KARDEŞSİZ BÜYÜYOR

09 Aralık 2016,16:47
ÇOCUKLAR KARDEŞSİZ BÜYÜYOR
Milyonlarca çocuk kardeşsiz büyüyor Almanya’da her dört çocuktan biri kardeş sevgisinden yoksun olarak büyüyor. Kardeşsiz çocuklar, daha çok büyük kentler ve doğu eyaletlerinde yaşıyor ALMANYA’DA nüfus azalmasının bir sonucu olarak milyonlarca çocuk kardeşsiz büyüyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre ülkedeki 18 yaşın altında 13 milyon çocuğun yüzde 26’sını tek çocuklar oluşturuyor. Yüzde 30 ile en çok tek çocuklu aile büyük kentlerde yaşıyor. Kırsal kesimde ise tek çocukların oranı yüzde 24 düzeyinde bulunuyor.DOĞUDA ORAN YÜKSEKDoğu eyaletlerinde tek çocukların oranı yüzde 34 iken, bu oran batı eyaletlerinde yüzde 25. Bununla birlikte ülkede 2014 itibarıyla yüzde 47 oranıyla iki çocuklu aile, en yaygın aile tipini oluşturuyor. Yüzde 26’lık bir oranın ise iki ve daha fazla kardeşi bulunuyor. İstatistiğe konu olan çocuklar arasında evlatlık edinilen çocuklar da bulunuyor.GEÇ AİLE KURULMASI BİR SEBEPAlmanya'da tek çocuklu ailelerin oranın yüksek olması, insanların geç aile kurmasına bağlanıyor. Bamberg Üniversitesi’nden Harald Rost, 30 yaşından sonra kadınların hamile kalma oranının azaldığını hatırlattı. Büyük kentlerde konutların pahalı ve az olması nedeniyle buralarda tek çocuklu aile oranının yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca çalışan çiftlerin de tek çocuğu tercih ettiklerini söyledi. Çok çocuklu ailelerde ise ebeveynlerden birinin çalıştığını bildirdi. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, Almanya’daki aile yapısında fazla bir değişiklik gözlenmedi. 1996 yılında tek çocuklu ailelerin oranı yüzde 24 düzeyinde bulunuyordu. İki çocuklu ailelerin oranı ise yüzde 48 dolayındaydı. WİESBADEN