Doktorların hasta reddetme hakkı var

Alman Sağlık Kasası AOK Hessen'in Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Suözer, Almanya'da doktorların bazı durumlarda hastaları kabul etmeme hakkı olduğunu söyledi.

24 Şubat 2017,12:05
Doktorların hasta reddetme hakkı var

Acil durumlar dışında bir doktorun hizmeti reddetme, hastayı kabul etmeme ve değiştirme hakkının olduğuna dikkat çeken Suözer, "Doktorun, normalin üzerinde hastasının olması, tedavi süresince hasta ile doktor arasında güvensizlik oluşması, en önemlisi ise hastanın kendisine verilen talimatlara uymayıp tedavi gidişatını engellemesi nedeniyle, bir doktorun tedaviye devam etmeme hakkı var" dedi ve hasta-doktor ilişkilerinde çok dikkatli olunmasına işaret etti.

İsa DEVEÇEKEN / SABAH AVRUPA